Дефект в трети парогенератор на VI блок в АЕЦ “Козлодуй” ще доведе до временно спиране на VI блок на атомната ни централа. Става въпрос за теч на радиоактивна вода, която в момента се задържа само и единствено в парогенератора и няма теч навън. “Няма нищо опасно, няма превишаване на норми. Не е нещо притеснително, но проблемът е, че малко трудно се откриват такива протечки. В момента дефектът не е характерен, но експертите вече имат представа от това какво се случва там”, заяви за “Труд” Цанко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). И допълни, че самият дефект се проявява сравнително късно.

“Не е необходима чужда експертна намеса, защото историята на този парогенератор я има и тя вече е анализирана. Сменена е програмата за надзор по наше настояване, а аз от своя страна свиквам до края на месеца Консултативен съвет, който е към АЯР, за да обсъдим този дефект”, каза още Цанко Бачийски.

Експерти са категорични, че това са такива дефекти, които се появяват с течение на времето, но това означава единствено и само да се променят методите на контрол и програмите за надзор и точно това правят сега специалистите в АЕЦ “Козлодуй”.

В резултат на спирането на блока ще бъдат реализирани загуби в размер на десетки милиони левове от електрическата електроенергия, която не е произведена и не е продадена. Има дори опасност спирането на VI блок да доведе до временно повишаване на цената на тока.

“На 15 април 2023 г. VI блок на АЕЦ “Козлодуй” ще бъде спрян за изпълнение на планирани превантивни дейности, свързани с индикации за пропуск на топлоносител. Перио­дът на спирането е съобразен с наличието на достатъчно електроенергия в енергийната система на страната в това време на годината”, гласи официалното съобщение от АЕЦ “Козлодуй”.

Спирането на АЕЦ “Козлодуй” за планов ремонт е нещо нормално. Проблемът е, че в края на миналата година повреда имаше в същия парогенератор, а само няколко месеца след това отново се налага VI блок да бъде временно изключен за ремонт.

В официалното съобщение е посочено, че “установените при непрекъснатия мониторинг на системите и съоръженията на блока данни за пропуск от първи към втори контур в трети парогенератор не превишават нормите за безопасна експлоатация. Не са достигнати ограниченията, предвидени в технологичния регламент и няма промяна в радиационната обстановка в работните помещения и на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Независимо че работата на ядрената мощност може да продължи, е взето консервативно решение за спиране на блока и изпълнение на профилактични и ремонтни мероприятия, за да бъде осигурена необходимата висока безопасност и експлоатационна надеждност на атомната централа”.

От АЕЦ “Козлодуй” уточняват, че след приключване на планираните дейности VI блок ще бъде включен в енергийната система на страната, а V блок работи съгласно производствения график. Точно за колко време ще приключи ремонтът не е обявено, но според различни експерти може да са необходими две седмици. Конкретният срок зависи от това каква ще се окаже повредата след като бъде направена диагностика.

От Министерството на енергетиката неофициално заявиха, че при такива случаи има стандартна процедура за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране, БЕХ, Министерски съвет, Министерство на енергетиката и ДАНС. Работи се по протокол, установен по международни норми и няма основания за притеснения, още повече за съмнения, че някой някъде може да скрие важна информация за правителство или власт.

Блокът произвежда над 170 хил. MWh за седмица