От НАП Бургас напомнят, че до 31 март физическите лица могат да ползват отстъпката от 5 процента от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от нея, гражданите трябва не само да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, но и да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Данъчните препоръчват на потребителите да проверят онлайн за наличието на стари задължения. Над 36 хиляди са подадените вече в териториалната дирекция на НАП в Бургас подоходни декларации, като 27 000 са изпратени електронно – с персоналния идентификационен код (ПИК) на Агенцията или с електронен подпис. Продължава да расте процентът на избралите дистанционния начин за изпълнение на задължението за деклариране на доходите от миналата година и заплащане на съответния данък. Издадените от началото на годината персонални кодове са над 5 200.

Същевременно от приходното ведомство в морския град са възстановили от началото на годината до момента повече от 5,8 милиона лева заради различни данъчни облекчения. Средствата са постъпили по сметките на над 9 000 жители на областта с право на данъчно облекчение, най-често за деца под 18-годишна възраст. Сред ползваните възможности за намаляване на дължимите данъци са още: ремонтни дейности в жилището, ползван ипотечен кредит от млади семейства, удостоверения за намалена работоспособност, сключена застраховка „Живот“ и др. Подадените документи с право на данъчни облекчения се обработват и разглеждат приоритетно, уточняват от териториалната дирекция на Агенцията.

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно, или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2022 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем – при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Преди да потвърдят попълнената декларация е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, след което да я изпратят, съветват от НАП.

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне тази година е 2 май 2023 г., защото 30 април е почивен ден. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи от сайта на НАП - https://nra.bg/ или на телефони: 0700 18 700, 02/9859 6801 на цена по тарифата на телефонния оператор.