Комисията за защита на конкуренцията по своя инициатива образува три производства за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 15 от ЗЗК, под формата на забранени споразумения и решения на сдружения на предприятия. Информацията съобщава Труд.

Разследват се следните участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения:

„СДРУЖЕНИЕ ЗА МОДЕРНА ТЪРГОВИЯ“
„БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД
„КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД
„МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
„ПРОМАРКЕТ“ ООД
"ФАНТАСТИКО ГРУП"
„МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПТИЦЕВЪДСТВО“
"АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ“.

Преди дни комисията за защита на конкуренцията със съдействието на служители на МВР, извърши изненадващи проверки на място в офисите на Лидл България, Сдружение „Съюз на птицевъдите в България“ и Сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите“.

Проверките бяха извършени със съдействието на МВР и след получени съдебни разрешения от Административен съд – София с цел да се обезпечи събирането на достатъчно преки доказателства за наличието на евентуални тайни договорки между участниците в сектор Храни, посочват от комисията.

От офисите са иззети копия на документи и електронна кореспонденция, които Комисията предстои да анализира в детайли, с оглед установяване наличието на обмен на чувствителна търговска информация или координирано пазарно поведение между производителите, търговците и техните обединения в сектор Храни.

Мащабът и стандартите на доказване на подобни антитръстови нарушения изискват Комисията да установи голямо количество данни и информация, на базата на които да се извърши икономически и правен анализ на разглежданото поведение, което обективно не може да бъде осъществено в спешен порядък, уточняват от КЗК.

Въпреки мащабното проучване, с оглед обществения интерес, който има към него, КЗК ще направи всичко възможно в рамките на законовата си компетентност, да извърши проучването във възможно най-кратък срок.

След приключване на проучванията при установени нарушения, Комисията ще упражни законовите си правомощия, в това число да санкционира нарушителите, посочват от КЗК.

Секторът на храните в страната е приоритет в дейността на Комисията и е постоянно наблюдаван и проучван от КЗК, за което свидетелстват множеството решения на Комисията през годините. Всякакви опити за дискредитиране в публичното пространство на предприетите от Комисията законови действия възпрепятстват работата ѝ и целят създаване на негативна представа за институцията сред обществото, посочват още от КЗК.

От там напомнят, че комисията е независим орган, който разполага с пълна оперативна самостоятелност относно способите за събиране на доказателства и начините на реализирането им в рамките на законовите си правомощия, като намесата в работата на КЗК е напълно недопустима.

Пълният текст на решенията на КЗК за самосезиране са достъпни в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес:

https://reg.cpc.bg/AllNewResolutions.aspx?dt=1&ot=2

https://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300064445

https://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300064446