България е страната в ЕС, в която най-много хора смятат, че динозаврите и хората са живели по едно и също време.

Едва една трета определят твърдението за "невярно".

На другия полюс са супер успешни страни като Швеция, Белгия, Германия, Чехия, където масата от хората веднага отговаря, че това е невярно твърдение.

Изследването на Евробарометър не е изненадващо, но е поредното доказателство за слабата обща култура в нашата страна, която пък е едно от обясненията за резултатите, които постигаме като нация.

Ето какво пише д-р Петър Марков от университета в Оксфорд:

"Това са две графики от изследването Евробарометър от 2021 година, които слагат още един потискащ щрих към картината на качеството на образователната система в България.

Респондентите на анкетата е трябвало да оценят подадено им твърдение с 'Вярно', 'Невярно', или 'Нямам представа'. В случая твърдението е 'Най-ранните хора са живели по едно и също време с динозаврите'.

Едва 35% от респондентите в България са окачествили твърдението като невярно. От долната графика се вижда че това е най-ниския процент в ЕС на хора дали този (правилен) отговор.

А от картата на горната се вижда че единствените, които ни правят компания в европейския елит по грамотност са страни, които всъщност не са членове на Съюза - Албания и Косово.