Представители на Висшия съдебен съвет ще проведат поредица от срещи с адвокатските колегии в страната, на тема „Промени в Закона за медиацията – новата роля на адвокатурата“. Първите три от тях ще се проведат в Бургас, Стара Загора и Пловдив, съответно на 15, 16 и 17 март. Целта на срещите е да бъде обсъден институтът на съдебната медиация и да бъдат дискутирани всички въпроси по създаването на съдебните центрове за медиация, ролята на съдебните медиатори и адвокатите с оглед промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за медиацията (обн. ДВ, бр. 11/02.02.2023 г.).

На 15.03.2023 г. от 14.00 часа в зала № 2 на Съдебната палата в град Бургас, на ул. „Александровска“ № 101 ще се състои форумът с Адвокатска колегия – Бургас.

Срещата с Адвокатска колегия – Стара Загора ще се проведе от 10.30 часа на 16.03.2023 г. в Залата на колегията, съответно в град Стара Загора, ул. „Пазарска“ № 35, вход от север.

Срещата с Адвокатска колегия – Пловдив е насрочена за 17.03.2023 г. от 14.00 часа в Кинозалата на Съдебната палата в град Пловдив, бул. „Шести септември“ № 167.