Проверките, в които участват представители на Комисията за защита на потребителите, Министерството на туризма, органите на МВР, ИА „Автомобилна администрация“ протичат днес на ГКПП-Лесово. Те са насочени към това дали се спазва Закона за туризма. „Основната дейност е да видим дали турооператорите и туристическите агенти са регистрирани съгласно закона, както и екскурзоводите – дали са регистрирани, дали са вписани в Националния туристически регистър“, обясниха проверяващите.

„Към момента сме извършили проверка на 4 автобуса, установено едно нарушение и е издаден акт за административно нарушение. Екскурзоводите трябва да имат сключен договор с туроператорите, това е една от базовите туристически дейности.

Всеки един потребител е добре да следи Националния туристически регистър към Министерството на туризма. В него са вписани всички регистрирани лица. Преди да предприеме пътуване туристът да провери добре дали това лице, с което ще пътува, има право да извършва тази дейност. По отношение на турооператорите – задължително трябва да имат застраховка“, каза Елеонора Младенова – началник отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“.