Това стана ясно на среща между кмета Димитър Николов , декана на Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на СУ, проф. Милен Замфиров и директора на Бургаския филиал на Софийския университет проф. Теодор Седларски.

На срещата беше постигнато споразумение за подготовка на богата културна, образователна и спортна програма за студентите от факултета през летните месеци в Бургас.

Сред инициативите, които се планират за лятото на 2023 г., са международен Student Camp в местността Ченгене Скеле с множество арт събития, концерти, пленери, конкурси за графити, публични лекции, студентски практики по спорт и изкуства.

Предвижда се най-модерните спортни съоръжения на територията на община Бургас да бъдат база за провеждане на спортни практики от студентите в Софийския университет и преди всичко за морски и водни спортове, а специализирани бургаски средни учебни заведения да получат статут на базови училища и да бъдат афилиирани към СУ “Св. Климант Охридски”.

Обсъдени бяха програми за обучение на водни спасители за студентите от специалността, подготвяща учители по спорт към ФНОИ, участие на преподаватели от факултета в предстоящия в края на месец юни Номад фест, в журито на конкурса “Бургас и морето”, както и учредяването на специална награда в рамките на конкурса от Софийския университет, включваща продуциране на видеоклип от студентите в специалността “Музикални медийни технологии и тонрежисура”, вече приемаща студенти за обучение в Бургас