8 нови сгради на училища и 8 детски градини ще бъдат изградени със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Осемте детски градини ще са в София. По две нови училищни сгради ще бъдат построени в столицата, Пловдив, Варна и Бургас. Предвидените за целта средства са близо 80 млн. лева. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на Изпълнителна дирекция „Програма за образование“ Иван Попов.

„Стратегически на национално ниво бяха определени конкретно четирите най-големи града в страната, които в последните години регистрират прираст на населението. Там нуждите от нови места в детските градини и училищата е най-осезаемо“, посочи той. По думите му статистиката относно неприетите деца в детски градини показва, че проблемът е най-сериозен в София.