Във връзка с привличането на повече млади хора, които се готвят за кариера в сектор туризъм, министър Димитров и Министерството на туризма организират кампания, насочена към сътрудничество със специализираните училища по туризъм, което е ключово за решаване на проблема с кадрите в туризма. Тази кампания е напълно в контекста на обявената от Европейската комисия 2023-та за Европейска година на уменията.
„На младите хора от училищата по туризъм трябва да бъде показано, че това е една перспективна и привлекателна сфера за реализация. Има много възможности за кариерно развитие и развитие на талантите и в туризма, необходимо е само да имат повече информация и стимули“, смята министър Илин Димитров.
Според концепцията и посланието на ЕК Европейската година на уменията ще даде нов тласък на ученето през целия живот, като предостави на хората и предприятията възможност да допринасят за екологичния и цифровия преход, като подкрепя иновациите и конкурентоспособността.
А ученето през целия живот – способността да усвояваш знания и да се развиваш – стартира от училищната скамейка. От следващата седмица министър Илин Димитров започва серия от срещи в професионалните гимназии по туризъм в страната. По думите му всеки един работещ в сектора допринася за качеството на нашия туристически продукт. А без обучение на кадри, няма как да имаме качествен продукт.
„Целта ни е с колегите ми заместник-министри да посетим повечето от над 110-те средни училища, в които се изучава туризъм и чрез разговори, срещи с успешни мениджъри и споделяне на добрите практики да мотивираме учениците, да ги увлечем и да им покажем, че всъщност те са утрешните специалисти,“ казва министър Димитров.