Всички сгради на кметства и читалища, във всички 16 населите места на територията на община Поморие, ще кандидатстват за саниране по Националния план за възстановяване и устойчивост, или общо 25 сгради. Проектът на Община Поморие за енергийно обновяване на публичния сграден фонд предвижда за град Поморие саниране на сградата на Районния съд и изграждане на фотоволтаична инсталация със система за съхранение на енергията на Читалище „Просвета 1888“.

Това съобщи днес кметът Иван Алексиев по време на нарочна среща с кметовете и представители на читалищата и допълни, че вече има избран изпълнител по поръчката за пълно архитектурно заснемане, изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорти за всяка сграда. Обследването ще стартира на 07.03.2023 г.

„Процедурата има състезателен характер, а сроковете за кандидатстване са изключително кратки. Разчитам на вас за пълно и бързо съдействие“, каза още кметът Алексиев.

Община Поморие обяви и обществена поръчка за избор на изпълнител за обследване и съставяне на технически паспорти на 42 многофамилни сгради в Поморие и Каблешково. В рамките на една седмица кметът Иван Алексиев и експерти от администрацията проведоха разяснителна кампания сред представителите на етажната собственост за стъпките за кандидатстване и мерките, които ще се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Въпреки кратките срокове, благодаря за бързата организация от страна на сдруженията на собствениците, защото целта на Община Поморие е максимално да се възползва от средствата, които ни се предоставят за саниране на блоковете, с което изцяло ще променим облика на много от сградите в Поморие“, сподели кметът Алексиев.