С пълно единодушие общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Димитър Николов за изграждането на нов дом за възрастни хора в Минералните бани, който да им осигури всички съвременни условия за независим и спокоен живот.

„Това е политика на Община Бургас от много години. Откакто участваме по различните социални оперативни програми, не се даваше възможност за изграждане на такива домове. Средствата са били за саниране, модернизиране и закупуване на оборудване и ние сме се придържали да спазим изискванията. За първи път в Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени средства за изграждане на нови домове за възрастни хора, което съвпада с желанието ни, защото капацитетът на сегашния дом за възрастни хора не позволява да осигурим необходимото качество на услугата. Новият терен в Минералните бани е достатъчно голям, за да изпълни тези изисквания“, сподели кметът Димитър Николов.

„Сградата на Дома за стари хора е дарена на Община Бургас да извършва социална грижа за възрастните хора. Затова, след като е готов новият дом и хората бъдат преместени, сегашната сграда ще бъде ремонтирана и ще служи за социални услуги за възрастните хора. Община Бургас няма да променя предназначението на това дарение“, допълни още кметът.

Новият дом за стари хора ще бъде построен по най-високи стандарти и ще разполага с единични и двойни стаи с всички необходими условия за самостоятелен живот. Вътре ще има още стая за рехабилитация и медицинско наблюдение, зала за групови и индивидуални занимания, зала за арт и трудотерапия, фитнес зала, зона за релакс с кът за четене, зона за хранене и отдих с трапезария. Тя ще бъде обзаведена и оборудвана с всички необходими мебели, според изискванията за предоставяне на резидентна грижа за възрастни хора.

Към постройката ще има още вътрешна градина с функции на открито като: фитнес, пространство за трудотерапия и цветна градина. До всички пространства ще има осигурена достъпна среда.

Изграждането на новия Дом за възрастни хора ще осигури по-добри условия за качествен, независим и спокоен начин на живот за старите хора, съобразен с индивидуалните им нужди.