Въззивен състав на Бургаски апелативен съд отмени ефективна присъда, постановена от ОС – Бургас на Елеонора С. и постанови нова, с която я признава за невиновна и оправдава.

Елеонора С. е призната за невиновна в това, че на 19 май 2020 г. в магазин „Кауфланд“ в град Бургас отнела чужди движими вещи – дамски портфейл на стойност 19 лв. със сумата от 25 лв. от владението на Л. К. без нейно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои.

Подсъдимата е призната за невиновна и в това, че на същата дата в условията на продължавано престъпление е използвала платежен инструмент – банкова карта без съгласието на титуляра Л.К., като от АТМ в к-с „Славейков“ е извършила три транзакции за теглене на пари на обща стойност 550 лв., като деянието не съставлява по-тежко престъпление.

Съдебното следствие пред втората инстанция се проведе в отсъствието на подсъдимата, като след съвещание съдът се произнесе, че това обстоятелство няма да попречи за установяване на обективната истина и даде ход на делото.

По време на съдебното заседание беше извършен разпит на свидетелката С.С. - служител на МВР, относно обстоятелства, свързани с идентифицирането на подсъдимата.

Държавното обвинение пледира за потвърждаване на присъдата на ОС – Бургас, с която е наложено едно общо наказание в размер на 2 години „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 1100 лв.

Защитата настоя за отмяна на първоинстанциония съдебен акт и постановяване на нова присъда, с която подсъдимата да бъде оправдана, алтернативно за отмяна и връщане делото за ново разглеждане.

Съдът произнесе своя съдебен акт след съвещание, като обяви, че мотивите на присъдата ще бъдат изготвени в законоустановения срок.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ВКС на Република България в 15 - дневен срок от днес.