Във връзка с проекта си за подмяна на старите тръби ВиК разкопа сериозно пространството между Операта и бившия Профсъюзен дом. Това е комуникативно място, откъдето минават много пешеходци. Община Бургас желае то да има добър външен вид, затова се заема с цялостното му преустройство, заявяват от там.

Следващата седмица започва покриване на пешеходната зона с декоративни павета. Ще бъде преасфалтиран и малкият паркинг зад Операта. В района ще бъде монтирано ново осветление и видеонаблюдение.