Жилищните кредити продължават бързо да нарастват. Към края на януари отпуснатите от банките заеми на граждани за покупка на къщи и апартаменти са в размер на 16,6 млрд. лв., което е ръст със 17,9% за година, показват данни на БНБ.

Явно желанието на хората да придобият имот с банков кредит не намалява, а дори напротив - значително се увеличава. Сред причините за това е, че лихвите по кредитите в България са едни от най-ниските в ЕС. А инфлацията в страната е една от най-високите. Ниските лихви правят обслужването на заемите лесно. А високата инфлация топи спестяванията на хората в банките и тези, които имат налични пари, предпочитат да ги вложат в имот, дори да се наложи за част от стойността на сделката да вземат заем.

Потребителските заеми за домакинствата към края на януари надхвърлят 15 млрд. лв., като за година нарастват с 12,5%. Голяма част от тези заеми са за ремонт или обзавеждане на жилища. Което показва, че желанието на хората да живеят в по-хубав дом не намалява.

Кредитите за бизнеса също нарастват, но доста по-малко отколкото заемите за домакинствата. Към края на януари отпуснатите бизнес кредити са в размер на 41,3 млрд. лв., което е ръст с 9,9% за година.

Спестяванията на домакинствата в банките са нараснали с 5,5 млрд. лв. за година и в края на януари са над 72,2 млрд. лв. Депозитите на фирмите нарастват още повече - с 8,4 млрд. лв., или с 26% и вече надминават 39,9 млрд. лв. Явно високата инфлация се отразява добре на редица фирми в страната.