Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения отчита териториалната дирекция на НАП Бургас. Над 280 милиона лева данъци и осигурителни вноски са събрани през изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители и инспекторите по приходите. Това е с 18 процента повече в сравнение с 2021 г. По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от приходната агенция. При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците обаче се стига до търгове за продажба на имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми.

В национален мащаб резултатите са също рекордни - над 5 млрд. лв. неплатени в срок налози - данъци и осигурителни вноски, са постъпили в бюджета за 2022 г. благодарение на усилията на публичните изпълнители, служителите в Кол центъра и инспекторите по приходите в НАП, което е с почти 30 % повече в сравнение с 2021 г.

Над 348 млн. лв. са просрочените задължения, събрани от НАП през 2022 г., от изпълнители на обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства. За ТД на НАП Бургас сумата е 13 609 000. Благодарение на автоматизирана система на Министерството на финансите, всички органи уведомяват приходната агенция преди да платят и проверяват дали изпълнителите на поръчките имат публични задължения. При наличие на задължения публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането за погасяване на дълговете към фиска.

От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.