Насекомите, които наскоро бяха разрешени за влагане в храни, задължително трябва да се изписват на български и на латински език на етикета, дори да се съдържат в минимално количество. Надписът на български трябва да е с цвят или шрифт, различен от останалите, така че потребителят да го види. А брашното от насекоми е алерген и това трябва да е упоменато на етикета.

Това заяви днес д-р Иван Генчев, директор на Дирекция “Контрол на фуражните и страничните животински продукти” в Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

Той уточни, че има стриктен европейски регламент, който контролира това. За момента одобрени за консумация под формата на брашно, замразени или изсушени са брашненият червей, ларвата на брашнения бръмбар, домашният щурец, прелетеният скакалец и малък брашнен бръмбар. Всеки един вид насекомо се одобрява индивидуално и в последствие се вписва в европейски регистър.

Д-р Генчев бе категоричен, че без знанието на БАБХ няма как да консумираме насекоми, тъй като европейското законодателство ясно посочва какво трябва да се упоменава на етикета и как трябва да се обозначават насекомите. “Без знанието на потребителя и неговия информиран избор, той не може да закупи храна, в която са вложени насекоми, а той не желае да ги консумира”, каза д-р Генчев. Всеки избор за консумация на храна, в която са вложени насекоми, е избор на потребителя и ако той реши да пробва, може да го направи, без да се притеснява за здравето си. “За всяка храна в която може да се влага, е определено и нивото на продукт от насекоми, който може да се влага под формата на един грам на 100 грама. Всеки производител е задължен да се съобрази с това изискване и не виждам какво би притеснило потребителите, тъй като процеса е контролиран от самото начало”, изтъкна д-р Иван Генчев.

Към момента обаче на българския пазар не се предлагат подобни продукти, но се очаква те да навлязат в най-скоро време, тъй като има световен глад за протеини и много хора са отворени към нетрадиционните хранителни продукти, коментира още д-р Генчев.