Причината за увеличаване на цената на млякото в магазините е, че се повишиха всички разходи, които участват в производството. Това е голямата надценка с бонусите в края на веригата, която е при търговците и стига до 80%. Ударът и негодуванието на потребителите се понасят от производителите. Това каза Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България.

„Не може да се унищожават фермерите. Там е крайният натиск. Те произвеждат мляко, което продават под себестойността му“, посочи той.


По негови думи фермерите в България все повече намаляват. Зоров коментира, че животновъдите очакват 50% от фермите да бъдат закрити до края на годината.

Той каза: „Държавата трябва да се намеси. Дали ще е в целия модел, дали ще е с подпомагане на фермерите и предприятията, но не може да стои като страничен наблюдател, защото хората ще останат без работа.“