Всяко от 2240 училища в страната ще представи своя концепция за това какъв STEM център иска да изгради по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това обясни пред “Труд news” зам.-министърът на образованието Надя Младенова. Тя посочи, че педагогическите колективи ще избират по какъв начин ще развиват центровете за иновации, от МОН ще изискват подписите на учители, които ще работят в тях. След това всеки директор сам ще провежда обществената поръчка и ще реализира проекта.

За всички това има тригодишен период - от 2023 до 2026 г., в който всички училища у нас ще трябва да са изградили STEM (б. а. - STEM: S - science (наука), T - technology (технология), Е - engineering (инженерство), М - mathematics (математика) центрове си. Финансирането е половин милиард лева или 576 151 100 лв.

Много въпроси обаче повдигат директорите и учителите, на които им предстои да реализират заложеното в ПВУ за модернизация на българското образование. Те ще ги зададат утре на работната среща, която МОН организира за училищните ръководства на всички общински и държавни училище в НДК.

От министерството уточниха в аванс, че ще обясняват на директорите и учителите, че ще подпомагат процеса, като съдействат на училищните ръководства да изберат най-правилния STEM кабинет за тях. Освен това са предвидени и пари за изграждане на високооборудвани класни стаи.

С предвиденото финансиране по ПВУ ще може да се прави обновяване, модернизиране и създаване на ново пространство за учене. Ще се развиват лаборатории за умения и работа по проекти във всички STEM области, за да се повиши интересът към природни и инженерни науки, изкуствен интелект, роботика, ИТ, но също така и лингвистични познания, в областта на изкуствата и др.

С 97 млн. лв. бюджет

Обновяват 28 професионални гимназии

Пилотен модел за събиране на данни от бизнеса

В Плана за възстановяване и устойчивост е залегнало и осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в 28 професионални гимназии, за да се превърнат в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Предвидени са доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, както и основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на сгради, помещения, работилници и лаборатории в професионалните гимназии. Общият бюджет по тази процедурата е 96 960 000 лева с ДДС.

Междувременно се разработва и пилотен модел за събиране на информация за това какви кадри с какви умения са нужни на бизнеса, така че професионалното образование да се усъвършенства. Това се разбра след работна среща в МОН с представители на сектор “Информационни и комуникационни технологии” (ИКТ). Моделът за събиране на информация ще се приложи пробно в три сектора - ИКТ, строителство и транспорт. Данните ще са от полза и за разработващи учебните програми, учениците и родителите им.

Процедури

Предвижда да бъдат обновени най-малко 59 училища и 57 детски градини в страната.

От МОН напомнят, че инвестицията по Плана за възстановяване и устойчивост трябва да надгражда постигнатото по Националната програма “Изграждане на училищна STEM среда”, по която до момента са изградени STEM центрове в 263 училища.

Затова в тези училища е предвидено финансиране в по-малък размер. Планирани са три срока за кандидатстване съгласно разпределението на училищата, уточняват от просветното ведомство.

Оттам допълват, че по другия проект в ПВУ - “Модернизация на образователна инфраструктура” се предвижда да бъдат обновени най-малко 59 училища и 57 детски градини в страната, като това може да включва освен ремонт, реконструкция на цяла сграда, укрепване, енергийна ефективност и др.

Няма да се допускат за финансиране училища и детски градини, в които вече е правен основен ремонт или реконструкция с пари от общинския, националния или бюджета на ЕС или друга донорска програма през последните 5 години преди крайния срок за кандидатстване по процедурата.