Общинският съветник от ПП ГЕРБ в Бургас Иван Гаврилов ще има приемна с граждани този четвъртък – 16 февруари. Срещите ще се състоят от 16:00 ч. до 18:00 ч. в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Конт Андрованти“ № 5.

Иван Гаврилов е председател на Комисията по чл. 5 от Правилника за начина на разходване на средствата, предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас.

Освен това е зам.-председател на Комисията по чл. 4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас.

Гаврилов е също член на постоянните комисии: по здравеопазване; международно сътрудничество и връзки с гражданското общество; образование и вероизповедания; комисия по чл. 6, ал. 1 от наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

Записвания за приемния ден се правят на телефон 0889 01 09 40, както и на място в офиса на ПП ГЕРБ.