„В понеделник, на 13 февруари 2023 г. откривам процедура по избор на младежки ученически омбудсман на територията на общината”, съобщи общественият псоредник на Бургас Тодор Стамболиев.

Инициативата е съобразена с ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа /10-та сесия - 21 май 2003 г. / Изготвен е Правилник за организацията и дейността им и Регламент за участие в изборната процедура. Изпратено е Обявление за стартиране на инициативата до всички училища на територията на общината, в които има прогимназиални класове, както и до ученическите съвети в тези училища. Крайният срок на подаване на документи за участие е 24.02.2023 год. до 16.00 часа. Младежки ученически омбудсман на община Бургас и неговият заместник се избират сред учениците от 9-ти до 11-ти клас на училищата в община Бургас, като мандатът им е 1-годишен, с право да бъдат преизбирани за още един мандат.

2. Всяка двойка кандидати трябва едновременно да отговаря на следните условия и критерии:

2.1. Да са ученици в 9 – 11 клас.

2.2. Да притежават високи морални качества.

2.3. Да имат успех над „Много добър” 5.00 за предходния учебен срок.

2.4. Да нямат наложени наказания.

2.5. Да са се регистрирали надлежно и в срок за участие в избора.

3. Двойката кандидати се регистрира за участие в избора в срок от 2 седмици (14 дни) след обявяването му, като представи списък с имената и подписите на минимум 20 (двадесет души) свои симпатизанти и поддръжници – ученици и/или учители (не родители и/или др. роднини), както и 2 (две) писмени препоръки от учители, като едната задължително е от класния ръководител, удостоверяваща изискванията по т.2.3 и т.2.4. Всеки има право да подкрепи с подписа си само една номинация. Постигнатия успех се удостоверява с приложен документ за успеха на кандидата за завършен първи учебен срок, подписано от класния ръководител. Подаването на изброените документи за кандидатстване става в кабинета на Обществения посредник на територията на община Бургас, находящ се на пл. „Тройката“, Културен Дом НХК, ет.2, стая Е2.4, или като сканирани файлове на ел. поща : ombudsman@burgas.bg, като се остави номер на телефон за връзка.