Няколко дни след като социалните мрежи бяха залете от гневни коментари на жители на кв. Сарафово, заради спиране на тока през нощта, от EVN съобщиха, че този месец Електроразпределение Юг (част от EVN) стартира първия етап от дейности по подобряване на захранването за квартала.

„Той включва полагане на нова подземна кабелна линия в квартала. Новият кабел е с дължина 500 метра и свързва два трафопоста в Сарафово. Строително-монтажните дейности включват направата на изкоп, полагане на кабелната линия и възстановяване на настилката.

Новата кабелна линия е първата част от общия пакет мерки за подобряване на електрозахранването за Сарафово, като част от дългосрочния проект на ЕР Юг „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE Safe Grid for Burgas). През 2023 г. предстоят да стартират следващите фази на дейности за изграждане на нова подземна електроразпределителна мрежа на територията на община Бургас.

Проектът „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE Safe Grid for Burgas) се осъществява от Електроразпределение Юг в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Той ще се реализира до 2026 г. в района на четири НАТУРА 2000 около Бургас - Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа - „Via Pontica“.

Целта на проекта е опазване на птиците чрез намаляване на смъртността вследствие на контакт с въздушните проводници на електроразпределителната мрежа. Заедно с това ще се подобри сигурността на снабдяването с електроенергия за клиентите в близките населени като се изградят нови подземни кабелни линии, допълнителни съоръжения и се монтират обезопасителни материали на стълбовете”, се казва в съобщението на EVN.