Общинският съветник от ПП ГЕРБ в Бургас Ивайло Колев ще има приемна с граждани този четвъртък – 9 февруари. Срещите ще се състоят от 16:00 ч. до 18:00 ч. в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Конт Андрованти“ № 5.

Ивайло Колев е зам.-председател на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност. Освен това е член на още три комисии: по установяване на конфликт на интереси; по морско дело и рибарство; по чл. 6, ал. 1 от наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

Записвания за приемния ден се правят на телефон 0889 01 09 40, както и на място в офиса на ПП ГЕРБ.