Премиерът Гълъб Донев инициира днес среща в Министерския съвет, на която ще бъде представен анализ за образуването на цените на хранителните стоки и ще се обсъждат възможни решения за намаляване на инфлацията. В срещата ще участват вицепремиерите Христо Алексиев и Атанас Пеканов, министърът на финансите Росица Велкова, министърът на земеделието Явор Гечев, както и ръководствата на Комисията за защита на потребителите, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Агенция „Митници“, Националната агенция по приходите и Българската агенция по безопасност на храните.