Министър-председателят Гълъб Донев проведе среща с президента на Република Унгария Каталин Новак, която е на официално посещение в България. По време на разговора премиерът Донев изрази увереност, че настоящата визита е израз на ползотворното сътрудничество между България и Унгария. Министър-председателят изтъкна приятелството между двете страни, което е основано не само на повече от 100 години дипломатически отношения, но и на дълбоките исторически и културни връзки между двата народа.

Премиерът Гълъб Донев посочи, че Унгария е важен икономически партньор на България и е сред основните чуждестранни инвеститори у нас. Министър-председателят изтъкна напредъка в икономическото сътрудничество през последните години и потвърди амбицията ни за по-нататъшно развитие на този потенциал.

Премиерът Донев акцентира също върху сериозната работа на служебния кабинет за гарантиране на енергийната сигурност на България и региона чрез диверсификация, което означава нови възможни източници за доставка и за Централна Европа, включително за Унгария. В тази връзка министър-председателят подчерта значението на сътрудничеството на България и Унгария за реализацията на Вертикалния газов коридор, който допълнително ще допринесе за енергийната сигурност и пазарната интеграция чрез диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на енергия.

На финала на срещата министър-председателят Гълъб Донев изрази увереност, че в бъдеще България и Унгария ще продължат успешно да надграждат своите отношения и да работят за просперитета на своите граждани, за мира и сигурността в Европа.