Централната избирателна комисия прие Решение № 1587-НС за определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Разпределението на броя на мандатите в многомандатните изборни райони е извършено съгласно разпоредбите в Изборния кодекс по данни от последното преброяване на населението през 2021 г., предоставени от Националния статистически институт, като е спазено изискването броят на мандатите в многомандатен изборен район да е не по-малък от 4.

С решението можете да се запознаете на интернет страницата на Централната избирателна комисия – www.cik.bg/bg/decisions/1587/2023-02-02

Изборен район

Брой мандати

1

Първи Благоевградски

11 мандата

2

Втори Бургаски

14 мандата

3

Трети Варненски

16 мандата

4

Четвърти Великотърновски

8 мандата

5

Пети Видински

4 мандата

6

Шести Врачански

6 мандата

7

Седми Габровски

4 мандата

8

Осми Добрички

5 мандата

9

Девети Кърджалийски

5 мандата

10

Десети Кюстендилски

4 мандата

11

Единадесети Ловешки

4 мандата

12

Дванадесети Монтана

4 мандата

13

Тринадесети Пазарджишки

8 мандата

14

Четиринадесети Пернишки

4 мандата

15

Петнадесети Плевенски

8 мандата

16

Шестнадесети Пловдив

12 мандата

17

Седемнадесети Пловдивски

11 мандата

18

Осемнадесети Разградски

4 мандата

19

Деветнадесети Русенски

7 мандата

20

Двадесети Силистренски

4 мандата

21

Двадесет и първи Сливенски

6 мандата

22

Двадесет и втори Смолянски

4 мандата

23

Двадесет и трети София

19 мандата

24

Двадесет и четвърти София

13 мандата

25

Двадесет и пети София

14 мандата

26

Двадесет и шести Софийски

8 мандата

27

Двадесет и седми Старозагорски

11 мандата

28

Двадесет и осми Търговищки

4 мандата

29

Двадесет и девети Хасковски

8 мандата

30

Тридесети Шуменски

6 мандата

31

Тридесет и първи Ямболски

4 мандата