От 1 февруари 2023 г. банкнотата с номинал 20 лева, емисия 2005 г. вече няма да бъде законно платежно средство. През октомври миналата година БНБ взе решение да бъде извадена от оборот.

Това означава, че с нея няма да се извършват плащания. След тази дата, останалите у хората банкноти ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

Това е първата възпоменателна банкнота у нас. На лицевата и страна е изобразена символика на централната банка- сградата и емблемата на БНБ, както и други елементи, аналогични на банкнотите от първите емисии на централната банка. На обратната й страна е поместена реплика на първата българска банкнота с номинал 20 лева.