Всеки трети в търговията на дребно очаква покачване на цените през следващите три месеца, показва анкета на НСИ сред мениджърите на фирми. В сравнение с предходния месец през януари нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени да се повишат. Въпреки това инфлационните очаквания са значително по-ниски спрямо средата на миналата година.

Бизнес климатът в търговията на дребно през януари се подобрява, показва анкетата на НСИ. Това се дължи на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за състоянието на фирмите през следващите шест месеца.

Същевременно прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Това ясно показва, че търговците очакват спад на продажбите, но заради високите надценки, с които работят, прогнозите им са за добри печалби.

През януари бизнес климатът като цяло остава на нивото от предходния месец. Условията за бизнес се подобряват в промишлеността и търговията на дребно, а в строителството и в сектора на услугите има спад. Най-голямата пречка пред бизнеса от всички сектори на икономиката е несигурната икономическа среда.

Бизнес климатът в промишлеността се подобрява в резултат на благоприятните оценки и очаквания на предприемачите за състоянието на предприятията. Същевременно прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца са умерени. Относно продажните цени в промишлеността 21,8% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

През януари условията за бизнес в строителството се влошават в резултат на по- резервираните оценки на предприемачите за настоящото състояние на фирмите. Негативни са и мненията на мениджърите относно строителната активност през последните три месеца, но очакванията им за дейността през следващите три месеца леко се подобряват. По отношение на продажните цени в строителството през следващите три месеца прогнозите на мениджърите са в посока на увеличение.

В услугите 18,2% от мениджърите очакват продажните цени да се увеличат през следващите три месеца.