Максимум 3 глоби годишно за липса на винетка ще плащат водачите на леките автомобили, приеха депутатите от регионална комисия при при второ четене на Закона за пътищата. Депутатите решиха, че поправката ще има ретроактивно действие и ще се отнася за всички, които са плащали повече от три глоби годишно от 2019 г. насам. Тоест парите на тези шофьори, платили повече глоби, ще трябва да подадат заявление и да си получат парите обратно. Повод за промяната и действието със задна дата е проблемът, възникнал с жителите на село Пролеша.

Шофьорите ще бъдат уведомявани по електронната поща или чрез SMS за това, че пътуват с невалидна винетка, а превозвачите – че нямат закупена маршрутна карта за пътищата, по които се движат или не са платили тол сегмент до 3 дни от установяване на нарушението. За това ще ги уведомява лицето, събиращо пътни такси, при който са платили последната си такса или с когото имат сключен договор, решиха народните представители.

Депутатите приеха и водачите да могат да променят до 3 сгрешени символа в номера на платената от тях винетка без да дължат такса за промяната след заявление от тяхна страна за корекцията и доказателство за плащане, което няма да променя срока на действието й. Ако са надвнесли недължими средства – тоест глоба заради липса на винетка при техническа грешка, парите ще трябва да им бъдат върнати в рамките на 5 работни дни по банков път или на каса.

Шофьорите с годишни винетки ще получават два пъти уведомление преди изтичането им -14 или 2 дни преди крайния срок, а тези с тримесечни – 2 дни преди изтичане чрез SMS или мейл.

При частично или пълно недеклариране на тол данни в рамките на един календарен ден от камион или автобус, превозвачите ще могат да платят в рамките на 14 дни неплатената тол такса вместо да дължат компенсаторни такси или глоби, решиха още депутатите. Като обявиха, че при злоупотреби от страна на бизнеса и нарочно изключени бордови устройва ще променят този текст в следващия парламент.

Сроковете, в които държавата трябва да внедри промените са различни, но максималният е 6 месеца, като вероятно в зала депутатите ще приемат и конкретни дати, до които трябва да станат факт промените.