С контрапредложение на искането на личните лекари потребителската такса да се увеличи от 2,90 лева на 8 лева, излязоха пациентски организации. От “Заедно с теб” настояват таксата за преглед при лекар в доболничната помощ да отпадне напълно.

В своя позиция до медиите от “Заедно с теб” алармират, че към тях са се обърнали много разтревожени пациенти, които се притесняват от искането на някои джипита потребителската такса да бъде увеличена.

“Според изказвания на лични лекари в публичното пространство потребителската такса не изпълнява функциите, заради които е въведена. Те смятат, че основната є функция е да регулира потока от пациенти и да предпазва здравната система от свръхползването на услуга. Според нас това е безотговорно към общественото здраве. По думите на джипитата втората основна функция на таксата е те да получат допълнителното заплащане. Ясно е, че множеството услуги, покривани от НЗОК, са далеч от пазарните цени, те са по-ниски. Но защо това да става на гърба на пациентите?”, заявяват пациентските организации.

Те напомнят, че всяка година личните лекари получават увеличение на средствата от здравната каса за т. нар. капитация (безусловна месечна сума за всеки записан пациент, независимо дали посещава кабинета), заплащане на прегледи по програми за детско и майчино здравеопазване, профилактичните прегледи, специализирани прегледи на диспансеризирани пациенти и т. н.