Кметът Иван Алексиев внесе докладна записка до Общински съвет – Поморие за изграждане на четири станции за зареждане на електрически автомобили, разположени на територията на град Поморие. Инициативата е част от политиката на Общината, насочена към опазване на околната среда и чистотата на въздуха чрез въвеждане на нови технологии и насърчаване на използването на електромобили.

Предложението на кмета е за отдаване на места под наем за следващите 10 години, където да бъдат поставени зарядните станции. Избрани са 4 на брой общински терена, всеки от които представляващ 26 кв.м, включващ площта от 1 кв. м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв.м – прилежащи паркоместа. Монтирането на зарядните станции трябва да бъде върху съществуваща бетонова настилка, при изпълнение на конструктивните препоръки и условия, а терените ще се обявят на публичен търг.

Избраните места за разполагане на зарядните устройства са следните: на Рибарско пристанище – Поморие; на паркинга пред хотел „Токалиев“, на ул. „Европа“ и на ул. „Манастирска“ в кв. „Свети Герги“.

Гласуването на докладната предстои на следващата редовна сесия на Общинския съвет.