Главният прокурор Иван Гешев награди прокурор Светослав Маринчев – зам.-административен ръководител на Окръжна прокуратура-Бургас за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните си задължения като наблюдаващ прокурор по досъдебни производства с фактическа и правна сложност.

Прокурор Маринчев е завършил висшето си образование в СУ „Климент Охридски“ през 2002 г. Притежава повече от 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В системата на Прокуратура постъпва като младши прокурор в Районна прокуратура – Бургас през 2004 г. Последователно е работил като прокурор в Районна прокуратура-Бургас, зам.-административен ръководител на Районна прокуратура-Бургас, прокурор в Окръжна прокуратура-Бургас и от 18.06.2018 г. до настоящия момент е зам.-административен ръководител на Окръжна прокуратура-Бургас.

Прокурор Маринчев получи плакет „Прокуратура на Република България“. Отличието му бе връчено от прокурор Любомир Петров –административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, по чието предложение е присъдена наградата.

По време на тържественото връчване прокурор Петров пожела на по-младия си колега здраве и успешна работа през новата 2023 година.