Колко по-ефективно работят чиновниците - това ще проверяват “тайни агенти”, които ще бъдат пускани на проверка. Това става ясно от обществена поръчка на правителството, качена на сайта на Агенцията по обществените поръчки.

По проект за трансформация на административното обслужване, допълнен с европейско финансиране, Министерският съвет ще наема специално хора, за да “играят” случайни клиенти. Те обаче ще проверяват как служителите изпълняват задълженията си, лесно ли е обслужването. А след това ще докладват доволни ли са от работата на чиновниците.

Това е част от по-голям проект за оптимизация на работата на администрацията, който е започнал още през 2015 г., но трябва да бъде окончателно финализиран в края на 2023 г. Новата обществена поръчка е с 3 обособени позиции.

По първата ще бъде направен преглед на информацията за Административния център и интернет страниците на администрациите, по втората се търсят тези т.нар. “тайни агенти” - описани като “тайни клиенти” в документацията, а третата предвижда социологическо проучване за удовлетвореността на потребителите.

350 944,17 лв. без ДДС е прогнозната стойност на процедурата, с която МС търси изпълнители до 19 януари. Най-скъпа е първата част - 288 хил. лв. с ДДС, за агентите пък се предвиждат 95 хил. лв.

40 представители на централната и териториални администрации с най-много препоръки за подобряване на услугите си ще бъдат поканени на кръгла маса в София.

Не за първи път “тайни агенти” ще проверяват администрацията - методът е ползван и през 2019 г., когато такива са влезли в 15 администрации.

В края на годината всички институции са задвижили голям брой обществени поръчки.

До 6 януари в социалното министерство например тече открита процедура, чрез която за 300 хил. лв. се търси фирма, която да организира събития и мероприятия на ведомството, финансирани напълно или частично от еврофондовете.

13 януари пък е срокът, в който за центровете по заетост към МТСП се търсят 310 компютъра, периферна техника и 10 хил. пакета копирна хартия.

Хартията трябва да е не само биоразградима, но и разградима в морски води и компостируема. Предвидените за целта 1 млн. лв. са по ОП “Човешки ресурси”.

Други 1 321 056 лв. пък са предвидени от социалното министерство за оценители на проектите, които ведомството ще прави по Плана за възстановяване - за модернизиране на дългосрочната грижа. За всяка от шестте обособени позиции се търсят по минимум 15 лица. Цялостно Проект П39 е на стойност 753 млн. лв., от които 643,2 млн. лв. са европейско финансиране. Той трябва да бъде завършен до 30 юни 2026 г.

Министерството на образованието и науката също е планирало ъпгрейд на IT системите си и на 20 декември е публикувало открита процедура за 274 500 лв., с които да се осигури поддръжка и обслужване на сървърите, прилежащото оборудване и информационните системи. Освен администрацията от услугата ще се ползва и техника в БАН и ТУ-София.

В последния работен ден преди Коледа, на 23 декември, е обявен и вътрешен конкурентен избор за специализирани счетоводни услуги за проект, финансиран по ОП “Наука и растеж”. Максималната стойност, която победителят може да получи, е 66 667 лв.

Агенцията за бежанците пък е пуснала поръчка за обучения и семинари - близо 400 души трябва да минат през тях. Публичното състезание тече до 13 януари, а прогнозната стойност на услугата е 263 900 лв. Средствата ще дойдат по Норвежкия финансов механизъм. В техническите спецификации на агенцията е записано, че хотелите за обученията трябва да са с 4 звезди, а сред предпочитаните локации са Велинград, Хисаря, Сандански, Пловдив, Благоевград, Стара Загора, Банско и Боровец. Автобусите, с които ще се извозват участниците пък, трябва да са максимум на 10 г.

До 6 януари се събират и оферти за оборудване на шест помещения за обучения - в централата на агенцията и в бежанските центрове в столичните квартали “Военна рампа” и “Овча купел”, както и в транзитния център в Пъстрогор.

Поръчка за минимум 200 SIM карти плюс уреждането на телефонните услуги на базата в село Баня ще струва на Агенцията за бежанците близо 70 хил. лв., а офертите се приемат до средата на идния месец.