Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение да извади от обращение банкнотите с номинална стойност 20 лева, емисия 2005 г.

Те престават да бъдат законно платежно средство от 1 февруари 2023 година.