Годишната инфлация у нас се понижава за втори пореден месец.

През ноември спрямо същия месец на миналата година са отчетени малко под 17%.

Инфлацията за ноември е 0,8%.

Годишната инфлация достигна най-високото си ниво през септември, когато достигна почти 19%.

Данните на Националния статистически институт показват обаче, че хранителните стоки са поскъпнали през ноември с 1,7%.

Източник БНТ