Предложение за именуване на нови улици на територията на Община Бургас ще бъде разгледано на предстоящата сесия на местния парламент. Докладната записка по въпроса е внесена от председателя на Комисията по култура Веселин Пренеров, председателя на Комисията по общинска собственост Георги Дракалиев, председателя на Комисията по устройство на територията Петър Статев.

Улиците са на територията на ДЦАУ „Приморие“ – парк „Росенец“, ДЦАУ „Освобождение“ – кв. Ветрен, кв. Банево и в.з. „Минерални бани“, ДЦАУ „Възраждане“ – промишлена зона „Юг-Запад“ и с. Твърдица.

ДЦАУ „ Освобождение“:

1. Улица с о.т.24 до о.т.24а по плана на кв. Ветрен, с името „д-р Хусеин Абумелих“;

2. Улица с о.т.222-289-288а-288-287-286 до о.т.285 по плана на кв. Банево, с името „Искър“;

3. Улица с о.т.221-223-224-282а-283 до о.т.290 по плана на кв. Банево, с името „Мак“;

4. Улица с о.т.39-117-41-42-43-44-45-46-50-51-52-53-54-58-59 до о.т.60 по плана на в.з. „Минерални бани“, с името „Осемнадесета“;

5. Улица с о.т.46-67-66-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 до о.т.15 по плана на в.з. „Минерални бани“, с името „Деветнадесета“.

ДЦАУ „ Възраждане“, както следва:

Улица с начало кръстовището на ул. „Търговска“ при о.т.123, с обхват о.т.123-137-138-139-140-141-142-145-146-147 по плана на ПЗ „Юг-Запад“, с името „Димитър Еленов“.

ДЦАУ „ Приморие“:

1. Улица от о.т.165 до о.т.234 в плана на Парк „Росенец“, с името „Горска“;

2. Улица с о.т.72 до о.т.57 в плана на Парк „Росенец“, с името „Слънчев лъч“;

3. Улица с о.т.116а до о.т.127 в плана на Парк „Росенец“, с името „Крайбрежна“;

4. Улица с о.т.200 до о.т.26А в плана на Парк „Росенец“, с името „Роса“;

5. Улица с о.т.114 до о.т.222-223 в плана на Парк „Росенец“, с името „Дъбова гора“;

6. Улица с о.т.127 до о.т.79А в плана на Парк „Росенец“, с името „Морски изгрев“;

7. Улица с о.т.214 до о.т.123А-119А в плана на Парк „Росенец“, с името „Зеленика“;

8. Улица с о.т.214 до о.т.220А в плана на Парк „Росенец“, с името „Бриз“.

с. Твърдица:

1. Площада в с. Твърдица, с името „Никола Станчев“.