Над 1000 души застанаха с имената и подписите си срещу изграждането на сметище на входа на Царево. Подписката им е внесена в РИОСВ-Бургас от общинския съветник от опозицията в морската община Емил Пейчев. Именно той бе един от двигателите на реакцията срещу изграждането на подобна инсталация на точно това ключово за туристическия град място.

Подписката е следствие от две последователни обяви, качени на страницата на Община Царево за следните инвестиционни намерения: Изграждане и експлоатация на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, както и изграждане и експлоатация за сепариране на разделно събрани отпадъци от опаковки.

„Входираме подписка, съдържащи имената и подписите на 1032 граждани на община Царево, изразяващи несъгласието си с преоктираното намерение за изграждане и експлоатация на горецитираните инвестиционни предложени в тези два съседни поземлени имота, които се намират в непосредствена близост до вилната зона на Царево, в това число и в непосредствена близост до входната пътна артерия на града, а оттам в пряка близост до жилищен квартал

Жителите считат, че подобна инициатива е в техен интерес, но терените, които са предвидени за тази цел от местните управленци, са неподходящи като местоположение, най-малкото поради обстоятелството, че единият от имотите доскоро се явяваше дере от водосбор, който се оттичаше в река Черна, а оттам и в Черно море“, се казва в придружително писмо към подписката, внесена в екоинспекцията.

„Хората в Царево се събудиха и показаха, че няма връщане назад.
За около десетина дни 1032 души поставиха без страх своето име и подпис в подписката срещу изграждането на инсталация за обработка на отпадъци на входа на града.
Въпреки че отлично знаят кой всесилен инвеститор стои зад това инвестиционно намерение.
Много ли са или са малко толкова хора? Ако питате мен, много са. Гордея се с моите съграждани. Те показаха, че когато се обединим около една обща кауза в името на нашия град, никой не може да ни спре.
Нека всички знаят, че в Царево свободните хора сме много.
И ако продължавате да се питате малко или много са 1032 души, представете си ги на площада близо до общината.
Един човек може да бъде уплашен и принуден да замълчи, десетина души могат да се огънат под натиск, но хиляда
души са такава сила, че всички трябва да се съобразяват с нея.В Царево нещо се променя пред очите на всички и хората, които не се страхуват стават все повече. Усещате ли го... Искате ли да бъдете част от тази промяна?“, коментира общинският съветник Емил Пейчев.