Чрез национално електронно гласуване ще се избере символа, който да бъде изобразен на българските евромонети, съобщи NovaNews.

В комуникационна стратегия, разработена от финансовото министерство, е записано, че ще бъде обявен конкурс за изображенията на монетите от едно и две евро, както и за евроцентовете.

Най-добрите пет предложения ще бъдат подложени на гласуване.