Общинският съветник, избран от ПП ГЕРБ, ще има приемна с граждани този четвъртък – 10 ноември. Срещите ще се състоят от 16:00 ч. до 18:00 ч. в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Конт Андрованти“ № 5.

Георги Маринчев е председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности в местния парламент, както и член на: Постоянна комисия по икономика и инвестиционни политики, Постоянна комисия по устройство на територията, Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, Комисия по чл. 8 от Наредбата за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от спортния календар на Община Бургас.

Записвания за приемния ден могат да бъдат направени на телефон 0889 01 09 40, както и на място в офиса на ГЕРБ.