Център за професионално обучение към Университет по Библиотекознание и информационни технологии София стартира квалификационен курс по професия „Библиотекар“, специалност „Библиотекознание“.

Продължителността на курса е 960 часа, а формата на обучение хибридна. Мястото на провеждане е Бургас, а хабилитирани преподавателите от УниБИТ ще провеждат занятията на място.

Обучението е присъствено от понеделник до сряда, като част от обучението по теория ще бъде в електронна среда. Практическото обучение, което ще се провежда в реална работна среда ще бъде в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“.

Таксата за обучението е 900 лева, с възможност за внасяне на две или три равни вноски.

За допълнителна информация:

тел: 0878536617 г-жа Яна Кършийска РБ „Пейо К. Яворов“

e-mail:direktor@burglib.org

ЦПО към УниБИТ

тел:0887177887 гл.ас.д-р Деница Димитрова

e-mail:spo.unibit@gmail.com