Всеки жител на Европейския съюз генерира средно по 34.6 килограма пластмаса, показват данни на Евростат. 13 кг от боклука се рециклира. България е на пето място сред страните от ЕС с най-голям дял на преработване на пластмасови отпадъци. През 2020 г. на всеки жител у нас се падат средно по 11.82 кг. рециклирани пластмасови отпадъци. Средното ниво за Съюза е 14.03 кг. Това означава, че 50.6 на сто от всички пластмасови отпадъци в България са били рециклирани през 2019г., когато в ЕС този дял е бил 40.6 на сто.

Страната ни е на пето място сред страните от ЕС с най-голям дял на рециклиране на пластмасови отпадъци. Преди нас са: Испания 51.5%, Словакия 56.3%, Нидерландия 57.2% и Литва 69.6%.

На другия край на скалата страните, които рециклират по-малко от една трета от пластмасовите си отпадъци са: Малта, Франция, Дания, Унгария, Ирландия, Румъния, Полша и Австрия.

През 2020 г. всеки жител на Европейския съюз е генерирал средно по 34.6 килограма пластмаса отпадъци, от които 13,0 килограма, или 37,7 на сто, са били рециклирани.

Европейската статистическа агенция отчита, че за периода 2010-2020 г. обемът на пластмасовите отпадъците са се увеличили с 23%. Това е с 6.5 кг повече. За същия период рециклираният обем на тези отпадъци се е увеличил с 32%, т.е. с 3,2 кг. Въпреки това подобрение, количеството на пластмасови опаковки, които не са били рециклирани, се е увеличило с 3.4 кг на жител, съобщава Нова телевизия.

През 2019 г., от когато са последните налични данни на Евростат за България, поради което се вземат предвид и за 2020 г., на жител на страната се падат средно по 11.82 кг рециклирани пластмасови отпадъци.

От 2020 г. са в сила по-строги правила при отчитането на рециклирането на пластмасови отпадъци. Те включват хармонизиран статистически подход при калкулациите на данните, и по-стриктно отчитане на композитните материали, изграждащи отпадъците. Поради това се наблюдава временно намаление от почти 3% пункта при рециклираните пластмасови отпадъци в ЕС - от 40.6% през 2019 г. до почти 37.7% през 2020 г.