От 2022 г. DIGIHUB.BG е част от мрежата на EEN - Enterprise Europe Network - най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал, както и за подобряване на информираността им за политиките на Европейския съюз. Експертите им помагат да се реализират на международния пазар. EEN се организира и финансира от Европейската комисия. Фирмите от регион Бургас са добре дошли да се възползват от услугите на мрежата, след което ще получат безвъзмездна за тях консултантска помощ и ще бъдат свързани с потенциални партньори от 69 страни по света, пишат от Община Бургас. Те могат и сами да търсят партньори в базата данни на EEN, но още по-практично е да потърсят съдействието на обучените експерти на мрежата, които разполагат с необходимия инструментариум за осъществяване на бързи и точни контакти, без излишно лутане и загуба на време.

DIGIHUB.BG е съвместна инициатива на Община Бургас, университета "Проф. д-р Асен Златаров", Бургаски свободен университет, Индустриален и логистичен парк - Бургас, ИКТ клъстер Бургас и фондация ДИНТ. Учреден през 2020 г. с цел да подпомага ефективното технологично развитие на предприятията от частния и публичния сектор в Югоизточния регион и да консултира и разработва индивидуални решения за частния и публичния сектори в подкрепа на обновяването или трансформирането на бизнес процеси чрез дигитални технологии, DIGIHUB.BG участва в разработването на местни и регионални стратегии, организира събития, предоставя консултантска помощ и съдействие за установяване на нови партньорства между бизнеса, научните среди и публичния сектор, свързани с дигиталния и екологичен преход.

* Регистрирайте се сега за безплатен достъп до над 5000 възможности за международно бизнес сътрудничество в следния линк:

https://digihub.bg/bg/enterprise-europe-network/