България е сред страните от ЕС с висока инфлация, показват обявените в сряда данни на Евростат. Годишната инфлация в страната ни до края на септември е 18,7%, докато средната инфлация за страните от ЕС е само 9,9%.

Инфлацията в България, измерена според потребителската кошница на страните-членки на ЕС, е 15,6%. Тази величина е по-ниска от официалната инфлация в страната, защото българите дават по-голям дял от разходите си за храна спрямо останалите жители на ЕС, а именно при храните повишението на цените е много голямо. Но дори ако сравним инфлацията ни според европейската потребителска кошница с покачването на цените в другите страни членки, пак се оказва, че България е сред държавите с по-голяма инфлация.

След енергията, най-голямо е покачването на цените на храните. Но поскъпването на храните у нас е значително по-голямо спрямо останалите страни членки. Средно за държавите от ЕС поскъпването на храните, алкохола и цигарите е само с 11,8%. А при нас цените на храните са нараснали с 25,5%, а на алкохола и цигарите с 3,2%.

Любопитно е в кои страни от ЕС инфлацията е най-голяма. На първите три места по най-висока инфлация, според европейската потребителска кошница, са Естония (24,1%), Латвия (22,5%) и Литва (22%). Това са трите страни, които последни влязоха в еврозоната. Явно в сегашната ситуация именно те понасят най-голям ценови удар.

Във втората група по най-висока инфлация влизат страните, които не са част от еврозоната.

Тук попадат Хърватия, Румъния, Полша, Чехия, Унгария и България. Като има и изключения – Нидерландия и Словакия също имат сравнително висока инфлация от 17,1% и 13,6%. Като Словакия също влезе сравнително скоро в еврозоната – през 2009 г. В тази група страни най-ниска е инфлацията в Хърватия – 12,6%, а най-висока е в Унгария (20,7%).

В третата група страни от ЕС са тези с най-ниска инфлация. Тук попадат предимно стари членки на еврозоната, които са приели еврото преди повече години. В тази трупа най-ниска е инфлацията във Франция (6,2%), а най-висока е в Гърция (12,1%).