Днес не те партиите, а ние институциите, трябва да дадем отговор можем ли да се справим с кризите, да осигурим на България хоризонт за развитие, а на българския народ сигурност и добруване. Това е най-висша степен институционален, а не тясно партиен въпрос. Можем да направим това, ако всяка власт поеме своята отговорност във взаимодействие, а не във война помежду си. Това каза лидерът на БСП на първото заседание на 48-то НС. В този парламент БСП е четвъртата по големина политическа сила.

„Изправени пред каскада от кризи, трябва да решим 4 въпроса за благосъстоянието на българския народ. Те са в насока финансова стабилност и развитие на икономиката, безкомпромисна борба с корупцията, гарантиране на мир за българския народ. Кризите доведоха до бедност и по-големи неравенства. За нас има бързи решения - таван на цените, увеличение на доходите, подкрепа за енергийно бедните и младите семейства”, каза Нинова.