Бургаският апелативен съд постанови отказ от изпълнение на Европейска заповед за арест /ЕЗА/ на осъден в Италия български гражданин и прие остатъка от наложеното му наказание да бъде приведено в изпълнение в България.

Петко Т. от град Сливен е търсен от съдебните власти в Република Италия за изтърпяване на присъда за улесняване на незаконно влизане от Гърция на двама сирийски граждани. Българският гражданин е осъден да изтърпи наказание 3 години и 4 месеца „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 20 000 евро, с остатък от срока за изтърпяване на наказанието 3 години и 1 ден.

В проведеното пред въззивната инстанция производство по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест исканото лице заяви категоричен отказ да бъде предаден за изтърпяване на присъдата от искащата държава - Република Италия, както и желание да изтърпи наказанието в Република България.

След преценка на събраните по делото доказателства и изразените в съдебното заседание становища на страните в производството, въззивният състав установи наличието на законови предпоставки да се откаже изпълнение на ЕЗА. Съдът взе предвид обстоятелствата, че исканото лице Петко Т. е български гражданин и живее постоянно в Република България. Същият има трайна обвързаност със страната ни, тук са семейството му, деца, внуци и близки роднини. Настоящият състав намери, че във въззивното производство разполага с правомощието по закон да приеме да се приведе в изпълнение от прокурора наложеното на Петко Т. наказание „лишаване от свобода“.

В тази връзка съдът отмени изцяло оспореното решение на Окръжен съд – Сливен, с което е предал на компетентните власти на Република Италия българския гражданин за изтърпяване на присъдата и му е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Въззивната инстанция счете, че мярката "домашен арест" би обезпечила безпрепятственото провеждане на процедура по привеждане в изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“. Съдът се аргументира с обстоятелствата, че Петко Т. има установен адрес на територията на страната, на който пребивава и може да бъде открит за целите на процедурата по привеждане в изпълнение на наложеното в издаващата държава наказание.

Решението на Апелативен съд – Бургас не подлежи на обжалване и протестиране.