Вдигането на цените в селското стопанство е довело и до ръст на печалбите на фермерите. Нетният доход на предприемачите в селското стопанство през 2021 г. надминава 3,26 млрд. лв., което е с над 35% повече спрямо предходната година, обявиха от НСИ.

Ръстът на печалбата се дължи на растениевъдството, където се увеличават както цените, така и произведената продукция. Разходите на фермерите също нарастват, но по-малко.

През 2021 г. общата стойност на крайната продукция в селското стопанство възлиза на 10,8 млрд. лв., което е с 37% повече от предходната година. Увеличението е в резултат както на ръст на произведените количества с 18%, така и на повишение на цените с 16%.

Цените на основните храни започнаха да нарастват значително още през миналата година, много преди войната в Украйна. Поскъпването на зеленчуците през 2021 г. беше с 12%, на плодовете - с близо 10 на сто, а на хляба с над 15%.

Стойността на продукцията в растениевъдството през миналата година е над 8 млрд. лв. От тях 87% се падат на зърнени и технически култури. Спрямо предходната година стойността на продукцията в растениевъдството нараства с 54%. Това е резултат както на ръст в обемите - с 26%, така и на увеличение на цените - с 22,2%, посочват от НСИ. Увеличените добиви на зърнени и технически култури са резултат на благоприятните климатични условия.

Доста различна е ситуацията в животновъдството. Произведената продукция в сектора възлиза на 1,962 млрд. лв. Спрямо предходната година има минимален спад на количеството продукция - с 0,2%, което се компенсира с увеличение на цените с 0,2%. Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 966 млн. лв., а стойността на произведените животински продукти е 996 млн. лв. Спрямо предходната година стойността на отглеждането на селскостопански животни намалява с 2,2% заради спад на цените с 5%. А стойността на произведените животински продукти нараства с 2,3%, което е резултат на вдигане на цените с 5,8%, докато обемите намаляват с 3,3%.

Нарастват и текущите разходи в селското стопанство - с 26,2% до 5,6 млрд. лв. Това се дължи както на по-голям обем ползвани услуги и материали - с 13,3%, така и на увеличение на цените - с 11,4%. Но ръстът на разходите е много по-малък от увеличението на приходите.