Кабинетът предостави безвъзмездно на Министерство на труда и социалната политика сградата на „Булаир“ №10 в Бургас, в която до преди няколко години се помещаваха част от отделите на регионалната библиотека „П.К. Яворов“. Решението бе взето след положително становище на областния управител проф. Мария Нейкова. Целта, посочват от пресслужбата на администрацията, е сградата бързо да намери нов стопанин, като заедно с това запази в някаква степен функциите си на културно и образователно средище. „Областна администрация Бургас не разполага с бюджет, който да обезпечи адекватната грижа за сградите държавна собственост. Затова опитваме в спешен порядък да намираме добри стопани. За мен е изключително важно това да бъдат други институции, а когато изпълняват и някаква идеална цел, тогава считам, че сме защитили и удовлетворили максимално обществения интерес“, коментира проф. Нейкова.

Сградата ще бъде предоставена на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП „БГЦПО“). Предприятието изпълнява публични задачи, свързани с обучението на безработни, тестване на иновативни подходи в професионалното обучение, дуално обучение. ДП „БГЦПО“ има ключова роля за постигане на целите на политиката по заетост в рамките на Националния план за действие по заетостта, съобщават от пресслужбата на Областната управа.