От 11.00 часа днес, 3 октомври, ще бъде тествана Националната система за ранно предупреждение при бедствия и въздушна опасност. Излъчваните сигнали за тревога и край на тревогата ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Националната система за ранно предупреждение се тества два пъти годишно - в първия работен ден на април и в първия на октомври.