Окръжен съд – Бургас потвърди определение на Районен съд – Бургас и взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Милко С. Делото бе гледано по жалба на обвиняемият и неговия защитник против взетата от първоинстанционния съд най-тежка мярка.

Милко С. e привлечен като обвиняем за извършени на 10 и 11 август 2022 г., в парк „Св. Троица“ в ж.к. „Славейков“,действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на ненавършило 14-годишна възраст лице.

Пред съдебния състав адвокатът не оспори обстоятелството, че престъплението за което на подзащитния му е повдигнато обвинение е наказуемо с „Лишаване от свобода“, но оспори наличието на реална опасност Милко С. да се укрие или извърши друго престъпление при по-лека мярка за неотклонение. Защитата поиска от съда да му бъде наложена мярка за неотклонение „Домашен арест“. В личната си защита обвиняемият изрази съжаление за извършеното, за което посочи, че го е осъществил в пияно състояния.

След преглед на събраните по делото до момента доказателствени източници, въззивният съд изцяло се солидализира с констатациите и правните изводи в оспореното определение на първата инстанция. Престъплението, за което Милко С. е привлечен като обвиняем е наказуемо с „Лишаване от свобода“ от една до шест години, поради което представлява тежко умишлено престъпление по смисъла на закона. Според Окръжен съд – Бургас обвиняемият е вероятно да е осъществил престъплението, за което е ангажираната му наказателна отговорност. Настоящата инстанция възприе и изводите на районния съд за наличието на опасност Милко С. да се укрие или да извърши друго престъпление при условията на по-лека мярка за неотклонение. По делото липсват данни обвиняемият да е трудово ангажиран. „Престъплението, за което Милко С. е привлечен в качеството на обвиняем е насочено срещу половата неприкосновеност на малолетно лице. Това обстоятелство, както и естеството и характера на престъпното посегателство обосновава заключението на съда, че при по-лека мярка за неотклонение обвиняемият е възможно да окаже неправомерно въздействие както върху жертвата, така и върху другата малолетна свидетелка с цел промяна в техните показания“, казва в мотивите си съда. Въззивният съд прие, че действително Милко С. понастоящем е реабилитиран за предходните си осъждания, но „реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане, но не заличава извършените престъпления, за които деецът е бил осъден“, според съдебната инстанция.

Определението на Окръжен съд – Бургас е окончателно.