За пореден път един от трите сметосъбиращи камиони на община Камено е на ремонт заради безотговорни граждани! Така изглеждат вътрешността на извозващото отпадъците средство и поредната авария на пресата му.

Аварията е предизвикана от изхвърлянето на тежки строителни отпадъци в контейнерите.

Недобросъвестни граждани продължават да се освобождават безотговорно след строителни дейности от тухли, бетон, тежки метали, които в крайна сметка попадат в сметосъбиращата машина и я блокират за работа.

Разваленото обаче превозно средство ще забави отново сметосъбирането в общината!

Администрацията апелира за отговорност, тъй като страда цялото население на общината!