Най-скоростното свлачище поглъща велоалеята към Сарафово и буквално всеки ден тя пропада към морето. В същото време две държавни инситуции се карат кой крив и кой прав и смятат, че там няма никакво свлачище и стоят безучастни. А външен независим експерт е категоричен, че при следващото вълнение алеята ще бъде във водата.

„Напълно е възможно, това ни го потвърди външен независим експерт, който прави детайлно изследване на тази зона. Буквално ни каза, че ако не се предприемат действия, алеята и пътят ще влязат в морето. Затова призоваваме още веднъж „Геозащита“ Варна, Министерството на регионалното развитие и държавните институции, които отговарят за абразивните процеси на морската част да си променят мнението, защото според тях няма свлачище. А всеки може да види на място как ежедневно територията се свлича в морето и съвсем скоро ще изчезне. А това може би е най-красивата и романтична част от велоалеята между Бургас и Сарафово.“, каза кметът на Бургас Димитър Николов.

„Това, което ние имаме право и може да предприемем, то е да предотвратим достъпа по тази алея, така че хората да са предупредени за опасността. Насипали сме с насипен материал точно преди свлечения участък, така че да не може да се преминава с тежки автомобили. Това може да е някаква защита за хората, но ако се наложи да се обслужва самата брегоукрепителна дамба, която вече е изпълнена на свлачището, там някъде откъде да се мине. Държавата е дала едни пари да укрепи свлачището, а сега на дава пари да може да има достъп и това брегоукрепване като инженерно съоръжение да бъде обслужено. Има предупредителни знаци, които показват, е там има проблем, но хората си преминават.“, каза зам. кметът Чанка Коралска.

"В зоната след брегоукрепителната дамба има участък с недостатъчна ширина на плажа, следствие на което се проявяват абразионни процеси, които от своя страна предизвикват свличане на земни маси въпреки направената импровизирана брегозащита с едри скални блокове. Процесът е динамичен и е свързан с вълновата активност. Ако не се вземат мерки до 2-3 месеца крайбрежната алея в долната си част ще бъде прекъсната", обясни за БургасИНФО външният експерт инж. Маринов.